I Allahs navn, den mest Nåderike, den evig Barmhjertige.

Muslimer for Fred.

Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen.

Dove of Peace

Islam er fred

Vi fordømmer terrorisme

Islam lærer oss hvordan man får fred med seg selv og andre, uavhengig av hva slags hudfarge, hva slags politisk eller hva slags religiøs tilhørighet man har.

les mer

Terrorisme har aldri eksistert i Islam. Når slike avskyelige handlinger har funnet sted har det kun handlet om misbruk av Islams navn. Vi har helt siden vår begynnelse for 121 år siden fordømt terrorisme.

les mer

Vi er lojale mot vårt landet vårt

Den sanne betydningen av jihad

Islam lærer at for å være en god muslim må du elske ditt land. Medlemmer fra vår menighet bruker sin stemmerett, utfører militærtjeneste og er aktive i politikken.

les mer

Sann jihad handler kun om selvforsvar. Vi tror at i vår tid er det beste selvforsvar å vinne fienders hjerter gjennom å spre vår lære, fred og kjærlighet.

les mer

Skille mellom religion og stat

Menneskerettigheter for alle

Vi står for at staten skal være sekulær og basert på absolutt rettferdighet.

les mer

Universelle menneskerettigheter er grunnleggende i Islam. Alle, uansett rase og tro har rett til omfattende menneskerettigheter.

les mer

Vår grunnlegger

Vår nåværende leder

Vi er den eneste muslimske organisasjonen, som tror på ankomst av den lenge forventede messias skikkelsen i form avMirza Ghulam Ahmad (1835-1908). Ahmad hevdet å være den metaforiske gjenkomsten av Jesus og den guddommelige rettlederen fordi hans advent var allerede profetert gjennom Muhammad og også i alle tidligere religioner. Vi tror på at Gud sendte Ahmad, slik som Jesus for å gjøre slutt på religiøse kriger, ta avtstand fra blodutgytelse, gjeninnføre gode moralske handlinger, rettferdighet og fred. Les mer

Vi er den fremste muslimske organisasjonen med en sentral åndelig leder — kalt en Khalifah (Kalif). Videre tror vi på at det kun er en åndelig etterfølger, som kan opprettholde de sanne verdiene av i Islam og forene hele menneskeheten. Fem åndelige etterfølgere har fulgt i fotsporene til vår grunnlegger Mrza Ghulam Ahmad etter hans bortgang i 1908. Mirza Masroor Ahmad er vår femte og nåværende åndelige overhode av den verdensomspennende Ahmadiyya Muslim Jama`at

og bor i dag i London, Storbritannia. Les mer

Ahmadiyya Muslim Jama'at Norge.

Muslimer som tror på Messias,
Mirza Ghulam Ahmad Qadiani

  Norwegian Flag 

The Ahmadiyya Muslim Community

Den offisielle webportalen til AMJAl Islam Thumbnail